Neuropsühhiaatrilise treeneri koolitus

Mida neuropsühhiaatriline treener teeb?

Soomes heakskiidetud üldise praktika kohaselt pakub neuropsühhiaatriline treening tuge muuhulgas psühhosotsiaalsete oskuste parandamisel, argielu ja eluga hakkamasaamise probleemide korral, iseseisvumisel ning koolitus- ja karjääriplaanide väljaselgitamisel. Selle abil püütakse aidata kliendil jõuda tema poolt püstitatud eesmärkideni.
Treener aitab kliendil leida positiivset eluteed.

Neuropsühhiaatriline treener töötab muuhulgas ADHD/ADD häire, Aspergeri ja Tourette sündroomi ning erinevate õppimis- ja eluga toimetulemise probleemide all kannatavate patsientidega. Neuropsühhiaatriline treener ei ole nö. nimetuskaitsega (nimikesuojattu) amet.
Seetõttu ei reguleeri koolitust seadused ja määrused. Koolitus klassifitseeritakse ametialaseks täiendkoolituseks ning koolitust pakuvad eraõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja suveülikoolid kursusepõhise õppena.

Kellele koolitus on mõeldud?

Kasvatus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistidele ja psühhoterapeutidele.
Koolitussuunal keskendutakse töötamisele neuropsühhiaatriliste kliendirühmadega.

Miks valida koolitajaks just meid?

Alfa Partners on neuropsühhiaatrilisi treenereid koolitanud juba 2010ndast aastast alates ning meie koostööpartneriteks on muuhulgas Tervaväylä õppe- ja juhtimiskeskus Oulus, neuropsühhiaatrilisi uuringuid ja rehabilitatsiooni pakkuv meditsiinikeskus Contextia Helsingis ning neuropsühhiaatriliste treenerite kutseühing Ounas ry. Meie koolitajad on Valvira Terhikki registrites ja Kela teenusepakkujate registris. Meie õpilased on esindanud järgmisi ametirühmi: psühholoogid, õpetajad, eriõpetajad, juhendajad, eriarstid, meditsiiniõed, tööterapeudid, füsioterapeudid, hooldajad.

Koolituse sisu:

Neuropsühhiaatriline treening ja treener
Neuroloogia ja neuropsühhiaatria, aju ja närvide funktsioonid, anatoomia
Diagnostilised intervjuud
Neuropsühhiaatrilised uuringud, ravi ja rehabilitatsiooni astmed
Lahenduspõhised klienditööoskused
Õppimise lähenemisviisid ja keele tähtsus
Rühmadünaamika ja vastasmõjud
Kehakeel
Abivahendid abiks argielu oskuste haldamisel
Võrgu- ja peretöö

Koolituse kestus: 6 auditoorse õppe päeva
Koolituse toimumise koht: Eesti
Koolituse hind: 795,00
Maksmine: Võib maksta 2-8 osas.

Hind sisaldab koolitust ja koolitusmaterjali auditoorse õppe päevadel, kaugtöö jälgimist ja juhtimist ning rühmatöö juhtimist vastavalt lahenduspõhisele lähenemisviisile. Õppevormiks on auditoorne õpe ning kaug- ja võrgutöö.

Õppima asumine:

Elektrooniline taotlusvorm või e-post: info@alfapartners.fi
Küsimuste korral helistage: Sari Kallioinen-Rautava  +358 40 7667272 Teenindus eesti keeles.