Lahenduskeskne kunstiteraapia

Lahenduskeskne kunstiteraapia-

Solution Focused Art® – koolituskava

Lahenduskeskse kunstiteraapia õppetöö on nn. kombineeritud õpe ja selle ajal õpilane tutvub lahenduskesksete töömeetmetega kasutades pildilisi vorme ja muid kunstilisi eneseväljenduse vahendeid. Lahenduskeskne kunstiteraapia on loov eneseväljendusteraapia vorm.

Koolituse raamistik põhineb lahenduskesksel filosoofial.

Lahenduskeskse kunstiteraapia arusaamad ja muudatuste abivahendid on praeguses ajas ehk käesolevas. Inimene on ise vastutav ja tal on võimalus mõjutada oma valikuid, mis aitab suunata tulevikku soovitud suunas.

Lahenduskeskse kunstiteraapia 8 nädalase koolituse suund

Lahenduskeskse kunstiteraapia 8 nädalane koolitus annab õppijale oskuse kohaldada kunstiteraapia meetodeid oma kutsealal. Eesmärkideks on laheduskeskne mõtlemine ja vaadete kinnitamine praktilises elus, suurendada oma eneseteadlikkust, arendada oma sotsiaalse suhtlemise oskust, oma kunstipärase vormi leidmine ning juhendusliku töönäite moodustamine. Koolitus annab võime kasutada kunstiteraapilisi töömeetodeid üksikisikutel ja rühmadel ning kohaldada kunstiteraapilisi töömeetodeid elukutsel ja tööl. Koolitus on meetodkoolitus..

Koolituse edukalt läbinud õpilased saavad tunnistuse:

Lahenduskeskse kunstiteraapia töömeetodite juht

Õppetöö (kestusega 8 kuud) põhineb järgmistel valdkondadel:

1. Lühikokkuvõte õpetustest ja harjutustest

2. Rühmatöö

3. Oma kodus tehtav kunstiline töö

4. Kunstiteraapia

5. Võrk-õpe

6. Kirjandus

7. Professionaalse portfoolio koostamine